Pensioen Online werkt optimaal onder de Internet Explorer 11.

Pensioenberekening

– Alle mogelijke pensioenberekeningen eigen beheer: pensioen in de opbouwfase, premievrije pensioenen, ingegane pensioenen en flexpensioen
– Berekent: pensioenaanspraken, waardering pensioenverplichting, doelvermogen, risicokapitaal, Waarde Economisch Verkeer (overdrachtswaarde, Benaderde Marktwaarde), prognose
– Fiscaal toegestane actuariële waarderingsmethode
– Uitruil OP/PP, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, variabiliseren van het pensioen

PensioenVPL

Dit rekenmodel is gelijk aan het onderdeel Pensioenberekening met uitzondering van 1 belangrijke uitbreiding. In dit model kunnen pensioenberekeningen worden gemaakt waarbij de pensioenregeling bestaat uit 2 onderdelen met twee verschillende pensioenleeftijden.

Stamrechtberekening

– Waardering van stamrecht- c.q. lijfrenteverplichting, Waarde Economisch Verkeer (overdrachtswaarde), prognose
– Rekent stamrechtkapitaal om in een periodieke uitkering c.q. lijfrente.
– Diverse lijfrentevormen: levenslang en tijdelijk op 1 leven, tijdelijke en levenslange nabestaandenlijfrente, met of zonder indexatie

Lijfrenteruimte

– Berekening fiscale lijfrente-aftrek
– Jaarruimte, Reserveringsruimte, FOR-ruimte, Stakingswinstruimte
– Geavanceerde reserveringsruimte-box voor het bijhouden van de reserveringsruimte

Pensioenverdeling bij echtscheiding

– Pensioenverdeling o.b.v. verevening
– Waardering pensioenrechten
– Berekening af te storten bedrag t.b.v. ex-echtgenote DGA
– Pensioenverdeling o.b.v. conversie

Pensioenbrieven

In dit onderdeel kunt u pensioenbrieven genereren o.b.v. het fiscale regime zoals dat voor de DGA met pensioen in eigen beheer in de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017 gold. Mocht u onverhoopt een ouder model nodig hebben dan kunt u deze opvragen bij de helpdesk. 

what our customers say