Pensioen Online?

Pensioen Online is een webbased programma voor het maken van actuariële berekeningen eigen beheer:

Reguliere pensioenberekeningen eigen beheer (opbouwfase, premievrije en ingegane pensioenen)

Specifieke actuariële herrekeningen in het kader van uitstel, vervroegen en/of variabiliseren van het pensioen

Actuariële berekeningen ten behoeve van de pensioenverdeling bij echtscheiding

Voor wie is Pensioen Online bedoeld?
Pensioen Online wordt gebruikt door een selecte groep van fiscaal deskundige rekenaars. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het gebruik van Pensioen Online? Neemt u dan contact op met David Bakker (m 06-51747068 e info@davidbakker.eu).

Wie geeft Pensioen Online uit?
Pensioen Online werd tot 1 januari 2020 uitgegeven en – in samenwerking met pensioenspecialist David Bakker – ontwikkeld door Wolters Kluwer. Vanaf 1 januari 2020 geeft één van de bedrijven van David Bakker – David Bakker Pensioen Consultancy (nEx B.V. ) de software uit.