Algemene voorwaarden

 

David Bakker Pensioen Consultancy (handelsnaam van nEx Consultancy B.V.) heeft per 1 januari 2020 de Pensioen Online contracten van Wolters Kluwers overgenomen. Dit betekent dat de Algemene leveringsvoorwaarden zoals die bij Wolters Kluwer golden van toepassing blijven. Hier treft u de voorwaarden aan. Daar waar Wolters Kluwer staat moet nu worden gelezen: David Bakker Pensioen Consultancy. In de algemene leveringsvoorwaarden staat onder andere:

5.1 Tenzij anders overeengekomen, hebben Abonnementen een looptijd van twaalf (12) maanden. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als ingangsdatum de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur.

5.2 De prijzen voor Abonnementen worden door David Bakker Pensioen Consultancy vooraf op jaarbasis bij Afnemer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 5.1 wordt het Abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt…”