Pensioen Online is een webbased programma voor het maken van actuariële berekeningen eigen beheer:

  • Reguliere pensioenberekeningen eigen beheer (opbouwfase, premievrije en ingegane pensioenen)
  • Specifieke actuariële herrekeningen in het kader van uitstel, vervroegen en/of variabiliseren van het pensioen
  • Actuariële berekeningen ten behoeve van de pensioenverdeling bij echtscheiding
  • Omrekenen stamrechtkapitaal in lijfrente-uitkering
  • Waardering lijfrente-uitkeringen in eigen beheer (stamrechtberekeningen)

Voor wie is Pensioen Online bedoeld?
Pensioen Online wordt gebruikt door een selecte groep van fiscaal deskundige rekenaars. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het gebruik van Pensioen Online? Neemt u dan contact op met David Bakker (m 06-51747068 e info@davidbakker.eu).

Wie geeft Pensioen Online uit?
Pensioen Online werd tot 1 januari 2020 uitgegeven en – in samenwerking met pensioenspecialist David Bakker – ontwikkeld door Wolters Kluwer. Vanaf 1 januari 2020 geeft één van de bedrijven van David Bakker – David Bakker Pensioen Consultancy (nEx B.V. ) de software uit.